Hankkeen esittely

Parempi eläimille -merkin takana on Luonnonvarakeskus Luken ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttama tutkimushanke, jossa on selvitetty eläinten hyvinvointimerkin mahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia, tuottaa kuluttajille tietoa ruoan alkuperästä ja tuotantotavoista sekä tuoda kuluttajatuotteisiin lisäarvoa. Tärkeää on myös selvittää, onko eläinten hyvinvoinnin edistäminen taloudellisesti mahdollista? Päämääränä on, että merkintä kattaisi tulevaisuudessa useita eri eläinlajeja ja -tuotteita.

Luonnonvarakeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen lisäksi hankkeeseen on osallistunut iso joukko alan edustajia. Mukana merkin suunnittelutilaisuuksissa on ollut asiantuntijoita alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta, kaupan alalta ja järjestöistä.

Hanketta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Atria-tuottajat, HKScan, Valio, Arla Foods, Juustoportti, Lidl, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK sekä SEY Suomen eläinsuojelu.

Syksyllä 2020 tutkimushanke on saavuttanut kokeiluvaiheen ja merkki on koeluontoisesti kolmessa tuotteessa kauppojen hyllyillä. Tarkoitus on testata merkkiä kuluttajamarkkinoilla, saada siitä palautetta ja näiden pohjalta kehittää merkkiä eteenpäin. Tähänastisten kuluttajatutkimusten perusteella, kolme neljäsosaa kuluttajista suhtautuu eläinten hyvinvointimerkkiin myönteisesti ja valtaosa kuluttajista on valmis ostamaan eläinten hyvinvointimerkittyjä tuotteita.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hanketta ovat rahoittaneet Maa- ja metsätalousministeriö, HKScan Finland Oy, A-tuottajat Oy, Valio Oy, Juustoportti Food Oy, Arla Oy, Lidl Suomi Oy, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.