Ostamalla Parempi eläimille -tuotteen olet eläinten hyvinvoinnin asialla!

Eläinten hyvinvointimerkintähanke on saavuttanut tuotekokeiluvaiheen. Parempi eläimille -merkin kokeilutuotteet löytyvät neljästä myymälästä 15.-28.10.2020.

Tuotekokeilusta saatuja tietoja hyödynnetään kehitettäessä eläinten hyvinvointimerkintää laajemmalle tuotevalikoimalle.

Palaute on meille tärkeää!

Kerro mielipiteesi Parempi eläimille -merkistä vastaamalla palautekyselyyn. Samalla voit osallistua myös lahjakorttien arvontaan.

Kiitos palautekyselyyn vastanneille!
Kysely on päättynyt.

Parempi eläimille -tutkimushanke tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

Parempi eläimille -merkin takana on Luonnonvarakeskus Luken ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttama tutkimushanke, jossa on selvitetty eläinten hyvinvointimerkin mahdollisuuksia Suomessa. Tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia, tuottaa kuluttajille tietoa ruoan alkuperästä ja tuotantotavoista sekä tuoda kuluttajatuotteisiin lisäarvoa.

Eläinten hoidolle ja olosuhteille on olemassa lakisääteiset vähimmäisvaatimukset, joiden noudattamista valvoo viranomainen. Hyvinvointimerkityillä tuotteilla nämä eläinten pidon ja hoidon vaatimukset ylittyvät selvästi.

Parempi eläimille -merkin tuotteissa maatilat ovat huolehtineet eläintensä elinolosuhteista ja hoidosta tavallista paremmin. Eläinten terveys, ruokinta, elinympäristö ja käyttäytyminen ovat merkin pääteemoja. Käytännön tekoina tämä tarkoittaa, että tiloilla on kiinnitetty enemmän huomiota eläinten liikkumisen vapauteen, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä lajityypillisten tarpeiden huomioimiseen esimerkiksi ravinnon, veden ja käyttäytymisen suhteen.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hanketta ovat rahoittaneet Maa- ja metsätalousministeriö, HKScan Finland Oy, A-tuottajat Oy, Valio Oy, Juustoportti Food Oy, Arla Oy, Lidl Suomi Oy, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.